Adem & stresscoaching

Er wordt geschat dat bijna 10% van alle Belgen verkeerd ademt, zonder het van zichzelf te weten.

Een verkeerd adempatroon (chronische hyperventilatie) leidt tot een verscheidenheid aan symptomen (zie tabel hieronder; Bron “Hyperventilatie ontkracht, Chris Lenaerts”) waarbij vaak niet de link wordt gelegd met een verkeerde ademhaling.

Door een juist adempatroon aan te leren, kan je de aanwezige symptomen verminderen. Aangezien relaxatie-oefeningen en enkele methodes uit de Positieve Psychologie ook deel uitmaken van het Ademtraject, ben je hierdoor ook beter bestand tegen stress.

Dit traject kan dus ook gestart worden door mensen die veel stress/druk ervaren en die een persoonlijke begeleiding zoeken om hiermee om te gaan.


  • Informatief gesprek waarbij gekeken wordt of ademhalings-/stressprobleem door de Ademcoach kan behandeld worden of niet
  • Kennis is macht. Hoe meer je weet over ademhaling, hoe therapietrouwer de cliënt is.
  • Welke oefeningen gaan vlot? Wat gaat er moeilijk? De therapie wordt hier verder op aangepast.
  • Vragen kunnen via mail gesteld worden. Sommige specifieke problemen/vragen kunnen niet via mail beantwoord worden en dan wordt een nieuwe (fysieke) sessie ingepland.